ΦΡΙΚΕΣ ΙΘΑΚΗΣ

Frikes Ithaca

Τηλ: 26740 31101
Fax: 26740 31321
Κινητό: 6943 221625
Email:
kassianos@fastservice.com

ΒΑΘΥ ΙΘΑΚΗΣ

Vathi Ithaca

Τηλ: 26740 33316
Fax:
26740 33317
Κινητό:
6943 221911
VHF: 16-12
E-mail: kassianos@fastservice.com

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ

Yacht Refuelling Station

Τηλ: 26740 33316 Fax: 26740 33317 Κινητό: 6943 221911 VHF: 16-12
Email:
kassianos@fastservice.com

ΛΑΤΟΜΕΙΟ


Τηλ:
26740 31696 Fax: 26740 31696 Κινητό: 6944750829
E-mail: kassianos@fastservice.com